• Formaat : A5
  • Inhoud : programma, aanpak, missie&visie 
  • NIET WIJZIGBAAR
  • Heeft U nood aan een eigen flyer, laat het ons dan weten. We ontwerpen  samen met u een flyer die voldoet aan uw lokale wensen conform de huisstijl.

flyer

    INTELECTUEEL EIGENDOM & PRIVACY
    Deze "ISP member area" is een beschermde en afgeschermde werkomgeving, enkel toegankelijk voor erkende en betalende ISP leden.  De inhoud, informatie en vergaarde kennis mag NIET - onder welke hoedanigheid dan ook, noch geprint, noch digitaal -buiten deze werkomgeving gedeeld of aangepast worden zonder expliciete en geschreven toelating van het management van de ISP Group.